Business Intelligence – po prostu

Business Intelligence to więcej niż raportowanie

poradnik

Jak zwiększyć bezpieczeństwo i efektywność działania banku?

Jak zwiększyć bezpieczeństwo i efektywność banku spółdzielczego wykorzystując wiedzę swoich pracowników, klientów i dostawców technologii to główny temat seminarium, zorganizowanego w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 8 banków spółdzielczych: BS w Ostrowi Mazowieckiej, BS Piaseczno,  BS Płońsk, MBS Łomianki, BS Nowy Dwór Mazowiecki, BS Szczytno, BS Wyszków, WBS Warszawa, Sławomir Baranowski- Jesień – dyrektor regionalny Qlik, oraz przedstawiciele firmy mis2.

Celem seminarium było omówienie wyzwań stojących przed sektorem bankowym w kontekście przemijającej pandemii, oraz przedstawienie technologii Business Intelligence -Qlik i aplikacji „Oko Prezesa”.  W trakcie wystąpienia wprowadzającego Bartosz Kublik – prezes BS w Ostrowi Mazowieckiej omówił konsekwencje ultraliberalnej polityki pieniężnej rządu, która nie była dostosowana do stopnia rozwoju ekonomicznego kraju.

Wysokie stopy procentowe są dodatkowym źródłem zysków dla banków na początku procesu, w perspektywie wpływają jednak nie tylko na portfele kredytowe, ale mogą ograniczać  popyt ze strony konsumentów. Jednocześnie pojawia się presja klientów depozytowych, a także zagrożenie zamrożenia oprocentowania kredytów mieszkaniowych. To krótkoterminowe wyzwania w perspektywie 2-3 lat  – podkreślił Bartosz Kublik.

Analityka bankowa wymaga precyzji, którą zapewnia Business Intelligence

Cyfryzacja spowodowała przeniesienie wielu operacji finansowych do sieci, również poza bankami. To powoduje że analityka bankowa musi być jeszcze bardziej precyzyjna.

W ocenie prezesa Kublika różnica polega na tym, że dotychczas analizy i raportowanie powstawały po fakcie, a nie w momencie zdarzenia. Głównym celem wdrożenia  technologii Qlik i aplikacji „Oko Prezesa” w BS w Ostrowi Mazowieckiej była zmiana perspektywy analiz – z ex post na ex ante, czyli zmiana momentu w których pojawiają się istotne informacje. Zamiast raportów miesięcznych czy kwartalnych pojawiły się zestawienia tworzone każdego dnia.

W dalszej części spotkania Bożena Skibicka z firmy mis2  – odpowiedzialnej za wdrożenie technologii Qlik – omówiła najważniejsze obszary, które wpływają na rentowność banku oraz te, które zajmują dużo czasu i wprawdzie nie przyczyniają się do zwiększenia rentowności, ale zwiększają bezpieczeństwo lub są wymagane przez instytucje nadzorujące. A są to między innymi:

 • proces kredytowy
 • procesy sprzedażowe
 • procesy analizy ryzyka bankowego
 • procesy sprawozdawcze

Czynniki ważne w automatyzacji procesów to elastyczny workflow, oraz integracja z zewnętrznymi bazami. Dodatkowe przewagi Qlik nad innymi technologiami to:

 • Jednorodność środowiska
 • Do prowadzenia nawet zawansowanych analiz wystarczy Qlik Sense, nie potrzebujemy hurtowni danych
 • Prostota implementacji
 • Prostota zarządzania środowiskiem
 • Możliwość tworzenia dowolnej ilości potrzebnych analiz
 • Możliwość podłączenia do wielu systemów informatycznych

Monitorowanie pracy banku przy pomocy Business Intelligence

Doświadczenia Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej w trakcie wdrożenia technologii Qlik omówiła – Wioletta Kowalczyk. Wystąpieniu towarzyszyła prezentacja wybranych funkcjonalności uruchomionej online aplikacji „Oko Prezesa”.  Jak podkreślił prezes Kublik – dzięki wdrożeniu uporządkowane zostały informacje handlowe, oraz powiązane z ryzykami wynikającymi z prawa i zarządzeń KNF, a także z potrzeb wewnętrznych.

Na zakończenie spotkania przedstawiony został wspólny projekt Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej  i mis2  – Automatyzacja oceny ryzyka. W założeniu nowego przedsięwzięcia narzędzia do oceny ryzyka mają zostać przeniesione do technologii Qlik Sense, która zapewnia:

 • Znacznie większą automatyzację tego procesu
 • eliminację błędów, które zawsze popełniane są przy ręcznym przenoszeniu danych
 • większe bezpieczeństwo otrzymania prawidłowych wyników
 • analizę sytuacji na bieżąco – raz utworzony model po podłączeniu do odpowiednich baz będzie na bieżąco pokazywał aktualne dane, umożliwiając w ten sposób podejmowanie z wyprzedzeniem działań naprawczych