Business Intelligence – po prostu

Business Intelligence to więcej niż raportowanie

case study

Jajko czy kura?

Odwieczny dylemat co było pierwsze – z punktu widzenia konsumenta nie jest najważniejszy. Liczy się jakość produktów, na którą składa się wiele czynników. W przypadku hodowli drobiu to nie tylko gatunek kurcząt, ale również narzędzia informatyczne, które pozwalają zarządzać wszystkimi procesami począwszy od jajka, po gotowy produkt.

Na początku lat dziewięćdziesiątych mieszkający w Szwajcarii Henri Lipka szukał sposobu na wsparcie przemian gospodarczych w rodzinnej Polsce. Jego zaangażowanie, ciężka praca i znajomość branży pozwoliły na wykupienie w 1993 roku Warszawskich Zakładów Drobiarskich i stworzenie marki SuperDrob. Już po 7 latach udało się zdobyć zaufanie klientów i kontrahentów, co pozwoliło na zakup kolejnego zakładu produkcyjnego w Łodzi. Dynamiczny rozwój zaowocował powstaniem w 2012 roku Grupy Kapitałowej, która umocniła pozycję na rynku. W 2016 roku powstała nowoczesna wylęgarnia, zaś rok później nawiązana została współpraca z globalną marką rolno-spożywczą Charoen Pokhand Foods z Tajlandii. Kolejny rok to przejęcie zakładu w Lublinie i wylęgarni w Turce, a w 2019 budowa własnej wytwórni pasz w Łukowie. Na przestrzeni ostatnich 28 lat, ta rodzinna firma przeistoczyła się w nowoczesną grupę kapitałową, której rozwój dąży do obsługi całego cyklu produkcyjnego od pola do stołu.

Trudne początki

Przemysł drobiarski jest trudną branżą, gdyż wymaga planowania co najmniej 2 lata do przodu. Planowanie i nadzorowanie wylęgów, wstawień, ubojów, zamówień, produkcji i logistyki to skomplikowany proces, który obarczony jest wieloma zmiennymi na każdym etapie.  Zmieniają się również preferencje żywieniowe nabywców i oczekiwania związane z ekologią. Wszystko to wymaga sprawnego zarządzania, korzystającego z wiarygodnych, szybko dostarczanych informacji. 

Jeszcze na początku lat dziewięćdziesiątych wszystkie informacje w firmie SuperDrob były rozproszone, każdy pracował korzystając z różnych źródeł danych, co powodowało opóźniony przepływ informacji.

Początki informatyzacji firmy to system ERP, który nie miał jednak możliwości agregacji danych zhierarchizowanych z poziomu grupy. Wraz z rosnącą świadomością i liczbą procesów wzrosło inne podejście do danych. Aby usprawnić przetwarzanie danych na każdym etapie produkcji, wszystkie procesy zostały rozłożone „na czynniki pierwsze”. Kluczem do sukcesu okazało się zautomatyzowanie procesów i gromadzenie danych w bazach, a nie rozproszonych arkuszach kalkulacyjnych. Tym samym celem stała się rozbudowana analityka, która umożliwia wyciągnięcie właściwych wniosków. Arkusze kalkulacyjne i różne źródła danych zostały zintegrowane w jednym miejscu ich przetwarzania. W minionym roku SuperDrob zdecydował się na wdrożenie systemu Business Intelligence – Qlik Sense, zaś jego wdrożenie powierzył firmie BPX Global.

Ile jedzą kurczaki?

Przed przystąpieniem do wdrożenia Qlik – dokładnie rok temu- firma rozpoczęła cyfryzację swoich procesów. Prócz typowych rozwiązań ERP czy systemów wsparcia zarządzania produkcją, zaczęły się pojawiać potrzeby usprawnienia kolejnych obszarów. Każda taka inicjatywa stanowi cenne źródło informacji. Ze względu na specyfikę biznesu powstały również wewnętrzne rozwiązania autorskie „uszyte na miarę” Między innymi w obszarze zarządzania projektami inwestycyjnymi, kontroli jakości, kontroli procesów ubojowych czy pozyskania surowca. Wiele z nich posiada także mobilne wersje aplikacji służących prezentacji i zbieraniu danych.  Jednym z nich jest Karta Producenta -narzędzie stworzone przez dział IT SuperDrob S.A. Dane zawarte w bazie są zintegrowane z Qlik i dają pełen wgląd w informacje na temat tuczu, prezentując krzywe wzrostu kurczaków, informacje o parametrach żywienia i prognozowanym zużyciu wody, odchylenia od norm (podręcznikowych) w podziale na poszczególne fermy i kurniki. Przygotowane estymacje krzywej wzrostu i zużycia paszy umożliwiają określenie ich dziennego zapotrzebowania w kontekście mocy produkcyjnych.

W połączeniu z komunikatami odnośnie grypy ptaków, publikowanymi przez Głównego Inspektora Weterynarii, możliwe było stworzenie map lokalizacji i wielkości ognisk na poziomie gmin do 10 km od miejsca zakażenia. Po naniesieniu informacji o własnych fermach i hodowcach powstaje obraz pokazujący jak blisko znajduje się ognisko grypy. Na mapę nanoszone są zarówno dane pochodzące od Głównego Inspektora, jak i własne.

W przygotowanej z wykorzystaniem Qlik Sense aplikacji integrowane są dane nie tylko hodowlane, ale także dane z innych źródeł: ilościowe, kontroli jakości, dane o badaniach weterynaryjnych, co pozwala analizować proces na większości etapów jego działania.

Qlik pomaga również  śledzić wolumen sprzedaży w zestawieniu z kosztami oraz reklamacjami, kontrolować należności i zobowiązania, zakupy oraz stany magazynowe umożliwiając podejmowanie szybkich decyzji operacyjnych.

Analiza danych kluczem do usprawnienia biznesu

Na przestrzeni lat zmienił się sposób prowadzenia biznesu w branży mięsnej. Zbieranie i analiza danych stały się istotnymi elementami, które dają większą kontrolę i pozwalają na szybką reakcję np. w razie jakichkolwiek zmian na rynku. Wdrożenie programów takich jak Qlik ułatwia bieżące śledzenie całego procesu, nawet w rozbiciu na bardzo szczegółowe strumienie danych.

Przykładem tutaj może być analiza wad jakościowych mięsa. Dzięki stworzeniu statystyk dla poszczególnych dni powstają rankingi wad, jak i samych hodowców. Weryfikacja kart produkcyjnych tuczu pomaga również analizować zastosowane zasady bioasekuracji, zaś na podstawie dobrych praktyk wiodących hodowców można sugerować rozwiązania pozostałym.

Analiza tych danych pozwala na zwiększenie wydajności produkcji, a jednocześnie umożliwia rozliczanie umów kontraktacyjnych z uwzględnieniem jakości hodowli. Z drugiej strony – ewidencja zgłoszeń od kontrahentów umożliwia wyszukiwanie informacji na temat przyczyn i zasadności reklamacji oraz określenie odpowiedzialności.

Jedna aplikacja – jedno źródło informacji

Obecnie w firmie SuperDrob z licencji korzysta ponad 200 osób. Zaangażowane są osoby z różnych obszarów i działów tworzące zespoły projektowe. Qlik nie tylko odzwierciedla procesy w firmie, ale również umożliwia prognozowanie. Jak podkreśla kierownik projektu w firmie SuperDrob – Małgorzata Wiącek „Wdrożenie Qlik Sense umożliwiło zintegrowanie danych w jednym miejscu, z wielu różnych źródeł: począwszy od typowych rozwiązań ERP, poprzez systemy wsparcia zarządzania produkcją, systemy kontroli jakości, aż po customizowane bazy danych i narzędzia tworzone przez Nasz dział IT. Qlik zdołał uporządkować bezpośrednio, czy też pośrednio, wiele obszarów i wdrożyć mechanizmy usprawniające działanie firmy. A to dopiero początek drogi. Staramy się digitalizować, a potem dekomponować nasze procesy na aplikacje Qlik.

Qlik po pierwsze: zmienił szybkość podejmowanych decyzji, ale przede wszystkim zdemokratyzował nasze dane, które są dostępne dla użytkowników w jednym miejscu i w zunifikowanej formie.

Po drugie: tam gdzie są braki i luki informacyjne powstają nowe bazy danych i narzędzia, które usprawniają pracę poszczególnych działów, a jednocześnie są źródłem informacji dla systemu Qlik. Dzięki uprządkowaniu dane stają się wiarygodnym źródłem informacji.

Po trzecie: wydajność. Nie jest tajemnicą, że systemy raportujące często obciążają produkcyjne bazy danych. W SuperDrob S.A., wraz z jednym z naszych dostawców, zaadresowaliśmy ten problem poprzez stworzenie autorskiego rozwiązania – repliki baz danych systemów ERP Grupy Kapitałowej. Stanowi to doskonały duet  w połączeniu  z warstwą prezentacyjną i możliwościami, jakie daje Qlik..  Replika zasilana jest danymi transakcyjnym baz źródłowych, przetwarzanymi i gromadzonymi w systemie backupu.  Dzięki własnej logice rozwiązanie zapewnia wysokie bezpieczeństwo, jak i stałą dostępność danych.Daje to możliwość generowania raportów przez całą dobę bez wpływu na wydajność kluczowych systemów firmy.

Po czwarte: Qlik to także oszczędność czasu i nakładu pracy – nie tracimy go na żmudne generowanie raportów, które raz zaimplementowane odświeżają się same zgodnie z ustalonym schedulerem. Czas na ich przygotowanie można poświęcić na analizę.

Nasza branża charakteryzuje się dużym dynamizmem i zmiennością cen. Zwłaszcza ostatnio widoczny jest spory brak stabilności. Tym bardziej Informacja i jej analiza staje się rzeczą pożądaną i najistotniejszą.”

W niespełna rok od wdrożenia Qlik, SuperDrob zdołał uporządkować wiele procesów i wdrożyć mechanizmy usprawniające działanie firmy. A to dopiero początek drogi – kolejne źródła danych i kolejne przedsiębiorstwa należące do grupy będą dołączały do projektu.