Business Intelligence – po prostu

Business Intelligence to więcej niż raportowanie

case study

Nowoczesny jak bank spółdzielczy

Żyjemy w świecie którym rządzą liczby. Szybko przyrastająca liczba informacji sprawia, że potencjalnie mamy dostęp do olbrzymiej wiedzy. Nie zawsze jednak potrafimy nią zarządzać i z niej korzystać.

Zaplecze informatyczne firmy rozwijane jest zwykle stopniowo i składa się z kilku systemów, gromadzących dane w różnej formie i w rozproszonej strukturze. W tej sytuacji przygotowanie raportu np. dotyczącego rentowności poszczególnych produktów lub rynków z uwzględnieniem nie tylko kosztów bezpośrednich ale tez np. marketingu jest bardzo trudne. Rozwiązaniem może być system Business Intelligence, który najpierw zbierze i ujednolici dane w bazie zwanej hurtownią danych, a następnie umożliwi do nich dostęp za pomocą odpowiednich narzędzi analitycznych. Dzięki temu dane, zostaną zebrane i połączone w spójną informację, a ta z kolei może zostać zamieniona w wiedzę.

W erze danych, gdy złożone i różne informacje są dostępne jednocześnie dla wszystkich, firmy odnoszące sukcesy to te, które potrafią je analizować w czasie rzeczywistym. Dlatego niezwykle przydatne są systemy które potrafią porządkować dane i w sposób zagregowany udostępniać je do dalszej analizy, aby decyzje nie były podejmowane na postawie danych historycznych. I temu właśnie służą systemy Business Intelligence.

Dynamicznemu przyrostowi danych towarzyszy jednak erupcja miejsc ich składowania i wiele sposobów przetwarzania. Dane przechowujemy w wielu systemach i wielu miejscach. Nie tylko na własnych komputerach czy serwerach, ale również w licznych „chmurach”. Ta dywersyfikacja niesie ze sobą problemy z przesyłaniem danych i uruchamianiem rozproszonych aplikacji.

Wizja Qlik – to świat, w którym każdy może samodzielnie wykorzystać dane i narzędzia analityczne, usprawniając proces podejmowania decyzji, a tym samym rozwiązać najtrudniejsze problemy. Dlatego obok flagowych produktów – Qlik View i Qlik Sense wprowadzane są nowe narzędzia: Qlik Data Transfer, Qlik Application Automation i Qlik Forts.

Qlik Data Transfer

Wiele organizacji przenosi się do chmury, ale nadal przechowuje dane lokalnie. Qlik DataTransfer to narzędzie, które bezpiecznie przesyła dane lokalne do chmurowego rozwiązania Qlik Sense ® SaaS.

Qlik Data Transfer przenosi wybrane tabele i pola do właściwego miejsca w Qlik Sense zgodnie z ustalonym harmonogramem. Po pobraniu nowych danych aplikacja może uruchomić automatyczną aktualizację. Prościej się nie da — wybierz dane, ustaw częstotliwość odświeżania i oceń efekty.

Z łatwością możesz dołączać do analizy pliki Excel, czy pliki tekstowe. Qlik DataTransfer „obserwuje” wybrany folder w poszukiwaniu nowych lub zaktualizowanych plików i automatycznie aktualizuje dane w Qlik Sense. Dzięki temu Qlik Sense przetwarza zawsze aktualne informacje. Przy tym – cały proces odbywa się w tle, nie zaburzając działania systemu. Co ważne – gdy dane dotrą do chmury, aplikacje Qlik Sense zostaną automatycznie zaktualizowane bez przerw w działaniu systemu.

Qlik Application Automation

Dzięki Qlik Application Automation możesz tworzyć dynamiczne procesy, które automatycznie reagują na zdarzenia biznesowe i uruchamiają Twoje aplikacje. Jeśli aplikacja analityczna wykryje, że Twoi najbardziej wartościowi klienci dobrze reagują na nową ofertę, Twój program lojalnościowy jest uruchamiany automatycznie, wykorzystując właściwy moment.

Intuicyjny kreator automatyzacji pomaga szybko zbudować nowy – nawet złożony proces – metodą przestawiania „klocków”, zaś podejście „przeciągnij i upuść” jest wystarczająco proste dla użytkowników biznesowych. Jednocześnie oferuje zaawansowane funkcje, takie jak warunki, pętle, listy i procedury obsługi błędów. Pozwala to tworzyć dynamiczne zdarzenia, które są automatycznie uruchamiane na podstawie obserwacji  anomalii lub zdefiniowanego zestawu rozbieżności w Twoich danych.

Automatyzacje są wyzwalane przez różne dynamiczne powstające zdarzenia, w tym jako wynik działania aplikacji, czy harmonogramy. Na przykład szef regionu może automatycznie zmienić priorytety sprzedaży i udostępnić je swojemu zespołowi za pośrednictwem Slacka.  Co niezwykle istotne Qlik Application Automation umożliwia połączenie z najbardziej popularnymi aplikacjami chmurowymi, takimi jak Salesforce, Slack, Microsoft Teams czy choćby Mailchimp.

Qlik Forts – Wygoda chmury, elastyczność hybrydy i bezpieczeństwo danych

W przeciwieństwie do innych narzędzi Business Intelligence, Qlik  nie zmusza do przenoszenia Twoich danych do własnej chmury. Qlik Forts to usługa hybrydowa, która bezpiecznie rozszerza możliwości Qlik Sense ® SaaS niezależnie od lokalizacji — lokalnie, w chmurze prywatnej lub publicznej. Qlik Forts umożliwia uzyskanie oszczędności i korzyści związanych z wydajnością SaaS bez względu na lokalizację danych.

Niektórych danych nie można przenieść do chmury innego dostawcy ze względu na ochronę prywatności lub wymogi prawne. Qlik Forts możesz wdrożyć na dowolnej platformie chmurowej. Qlik Forts jest zabezpieczony zaporą ogniową, eliminując potrzebę przesyłania danych do Qlik Cloud® lub przez Internet. Tym samym Qlik zapewnia pełną elastyczność w zakresie sposobu i miejsca wdrożenia.

Zalety Qlik Forts podkreśla Przemek Roch z firmy BPX Global – „Użytkownicy mają jeden punkt dostępu do danych i analiz, niezależnie od tego, czy dane znajdują się w Qlik Forts, w Qlik Cloud, czy na obu platformach. Użytkownicy mają zawsze natychmiastowy dostęp do Qlik Cloud, gdy są w trybie online i mogą uzyskać dostęp do zawartości Qlik Forts zabezpieczony zaporą ogniową.”

Qlik Forts to rozwiązanie wstępnie skonfigurowane gotowe do uruchomienia na wybranej przez Ciebie platformie lub w chmurze w tym: AWS, Azure i Google Cloud Platform. Co istotne – każda instalacja Qlik Fort zawiera wszystkie funkcje analityczne potrzebne do uruchomienia Qlik Sense w wersji chmurowej.

Wprowadzając nowe narzędzia, Qlik zapewnia kompleksową integrację danych w czasie rzeczywistym. Przekształcając dane w realną wiedzę, firmy mogą podejmować lepsze decyzje, zwiększać przychody i rentowność, oraz optymalizować relacje z klientami.