Business Intelligence – po prostu

Business Intelligence to więcej niż raportowanie

poradnik

Popraw swoje wyniki finansowe!

Wyniki finansowe, często oceniane są w kontekście najbardziej oczywistych wskaźników, takich jak: zysk netto, czy zwrot z inwestycji. Liczby te odzwierciedlają kondycję firmy, ale nie mówią wszystkiego. Firma może mieć dodatni zwrot z kapitału własnego i zysk netto przez kilka kwartałów, ale jeśli jej przepływy pieniężne z działalności operacyjnej spadają, to jest to wyraźny znak, że coś jest nie tak.

W dzisiejszych czasach business intelligence jest niezbędnym narzędziem do poprawy wyników finansowych. Dzięki business intelligence możesz szybko i łatwo analizować dane, a także identyfikować problemy i szukać trafnych rozwiązań. Jedną z najlepszych platform business intelligence jest Qlik Sense, która umożliwia łatwe i szybkie tworzenie dashboardów i wizualizacji ułatwiających podejmowanie kluczowych decyzji.

Poniżej przedstawiamy 4 sprawdzone strategie, dzięki którym można poprawić wyniki finansowe dzięki business intelligence:

# Redukcja kosztów

Ograniczyć zbędne koszty możesz na wiele sposobów. Na przykład, business intelligence może wykazać, że Twoja firma płaci za niektóre usługi więcej niż konkurenci. Skorygowanie np. nieefektywnych wydatków na transport może przełożyć się bezpośrednio na zmniejszenie kosztów operacyjnych.

  • Business intelligence może pomóc w identyfikacji problemów w procesie produkcyjnym, a także znalezieniu rozwiązań tych problemów.
  • BI można wykorzystać również do optymalizacji procesu produkcyjnego i zmniejszenia ilości surowców potrzebnych do wytworzenia konkretnego produktu.
  • Aby zmniejszyć koszty, BI możesz również wykorzystać do zidentyfikowania klientów, którzy nie mają zamiaru kupować u Ciebie ponownie. Dzięki temu Twój dział handlowy może skupić swoją uwagę na utrzymaniu najbardziej zyskownych klientów.

Powiedzmy, że business intelligence wykazało, że Twoja firma traci dużo czasu na przesyłanie informacji między działami. W takim przypadku możesz skorzystać z narzędzi business intelligence do poprawy wewnętrznej komunikacji poprzez usprawnienie raportowania w czasie rzeczywistym.

# Zwiększenie sprzedaży

To oczywiste, że siłą napędową każdego biznesu są przychody. W związku z tym ważne jest, aby znaleźć sposoby na ich zwiększenie.

  • Jednym ze sposobów na zwiększenie sprzedaży jest wykorzystanie business intelligence do zidentyfikowania nowych potencjalnych klientów i opracowanie metod na ułatwienie im zakupu Twojego produktu lub usługi.
  • Aby zwiększyć sprzedaż, warto poznać potrzeby swoich klientów. Dzięki business intelligence możesz zebrać dane na temat tego, co klienci myślą o Twojej marce i produktach oraz jakie są ich potrzeby. Na podstawie tych informacji możesz lepiej dopasować swoje produkty i usługi do tych oczekiwań.

Powiedzmy, że twoja firma produkuje oprogramowanie dla małych firm. Możesz wykorzystać business intelligence do zidentyfikowania potencjalnych klientów, którzy obecnie korzystają z konkurencyjnego oprogramowania, które nie spełnia wszystkich oczekiwań.  Następnie możesz skontaktować się z tymi klientami i przedstawić im swoje rozwiązanie.

Business intelligence możesz również wykorzystać do znalezienia sposobów na podniesienie cen – bez utraty klientów. Dzięki business intelligence możesz analizować dane dotyczące sprzedaży i identyfikować produkty, które są najbardziej popularne wśród Twoich klientów. Następnie możesz podnieść ceny tych produktów, a jednocześnie obniżyć ceny mniej „chodliwych” towarów, aby zwiększyć sprzedaż.

# Efektywny marketing

Dla wielu firm marketing jest jednym z największych wydatków. Jednym ze sposobów na obniżenie kosztów marketingu jest wykorzystanie analizy danych do identyfikacji najbardziej efektywnych kanałów sprzedaży, które dostarczają najwięcej klientów.

  • Jeśli np. reklama w prasie lokalnej nie przynosi dobrych wyników, możesz przekierować swoje ograniczone zasoby na kanały, które są bardziej efektywne. Dzięki BI dowiesz się ilu klientów trafiło do Twojej firmy dzięki reklamie np. w mediach społecznościowych lub telewizji.
  • Business intelligence może być również wykorzystywany do optymalizacji kampanii marketingowych poprzez modelowanie potencjalnych wyników i pomoc w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących wydatków.

Na przykład, dział marketingu może wykorzystać BI do prognozowania liczby nowych klientów, pozyskanych dzięki planowanej kampanii reklamowej. Jeśli prognozy te pokażą, że kampania nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, można ją odłożyć lub zmodyfikować.

# Zmniejszanie ryzyka

Business Intelligence może Ci pomóc w identyfikacji czynników ryzyka w kilku obszarach działalności firmy.

  • Możesz użyć eksploracji danych do wykrycia anomalii, które mogą ujawnić nadużycia, a nawet kradzieże.
  • Możesz również wykorzystać analizę danych do wyszukania najczęstszych reklamacji, które mogą pomóc Ci zidentyfikować i naprawić wady Twoich produktów.
  • Analiza danych może być również wykorzystana do identyfikacji czynników, które mogą mieć wpływ na Twoich klientów, sprzedawców, czy dostawców.

Na przykład, możesz użyć business intelligence do identyfikacji ryzyka opóźnień w dostawie kluczowych komponentów od konkretnego dostawcy. Na podstawie analizy danych można również opracować modele, które mogą pomóc Ci przewidzieć przyszłe problemy i im zapobiec. Przykładem takiego problemu jest spadek liczby nowych klientów. BI może pomóc w odpowiednim czasie zidentyfikować taki trend i wskazać działania, które pomogą go odwrócić.

Poznaj Qlik Sense!

Podsumowując – business intelligence może być bardzo pomocny w zarządzaniu firmą. Warto więc inwestować w rozwój tej dziedziny. Jeśli jednak nie masz odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, to warto skorzystać z usług firmy zewnętrznej, która specjalizuje się w business intelligence. Pomoże Ci to uniknąć błędów i efektywnie wykorzystać tę metodę do poprawy wyników finansowych Twojej firmy.